16 Aralık 2010 Perşembe

Ufuk Uras'ın Meclis'te Tübitak Bütçesi Üzerine Yaptığı Konuşma

Sayın Başkan, değerli vekiller,

Ben doğrusu bu dönem, geçen bütçede olduğu gibi yalnız başına olmanın hüznü yerine siyaset arkadaşlarımla birlikte olmanın, birlikte siyaset yapmanın mutluluğu ve onurunu taşıyorum.

Bilim insanları Aralık ayı başında çok önemli bir buluşla ilgili bir açıklama yaptılar. Bir bakterinin arseniği sadece yemekle kalmadığını, bu zehirli elementi doğrudan DNA’sına kattığının altını çizdiler. Bulgular dünyadaki yaşam biçimlerinin çeşitliliği konusunda ne kadar az bilgi sahibi olunduğunu gösterdi. Bu keşif diğer gezegenler ve uydularda da yaşam için nelere bakılması gerektiğini ortaya koydu. Yani evrenin başka bir yerinde yaşamın neleri mümkün kılabileceğinin anlaşılmasına yönelik yeni kapılar açıldı. Artık, evrende yaşam yeni parametrelerle aranacak.

2 Aralık 2010 Perşembe

BDP'den Ayrılacağım İddiası Kesinlikle Doğru Değildir.

BDP’den ayrılacağıma dair haber yalandır ve kasıtlıdır.

KESK'te yaşananları haberleştiren bir gazetede, BDP'den ayrılacağım iddia edilmiştir. Bu kesinlikle doğru değildir.

Kürt Sorunu'nun barış ve demokrasi içerisinde, siyasal zeminde çözümüne olan ihtiyaç halen Türkiye’nin en temel meselesidir. BDP, bu doğrultuda sürdürülen mücadelenin önemli bir aktörüdür ve parlamentodaki varlığı bütün toplum açısından büyük bir imkandır.

Çeçen Sığınmacıların Durumlarıyla İlgili Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 25.11.2010

Ufuk URAS
İstanbul Milletvekili

1999 yılında başlayan 2. Rus-Çeçen Savaşı’ndan kaçarak dünyaya dağılan Çeçenlerin bir kısmı Türkiye’ye sığınmıştır. Gelenlerin bir kısmı İstanbul’da Fenerbahçe, Ümraniye ve Beykoz kampları ile Yalova kampında yaşamakta iken, bir kısmı da kiraları yardımlarla karşılanan evlerde barınmaktadır. Sayıları yaklaşık 2000 civarında olduğu tahmin edilen Çeçenlerin 500 kadarı kamplarda bulunmaktadır. Çeçen sığınmacıların yüzde 80’i çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmaktadır.

Yargılanması Gündemde Olan Darbecilerin İsimleri Tabelalarda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2010

Ufuk URAS
İstanbul Milletvekili

12 Eylül 1980  darbesinin Türkiye için bilançosu ağır oldu. Darbeyi yaparak Meclis ve siyasi partilerin kapatılmasına, idam ve işkence sehpalarında insanların ölümüne, yurttaşlıktan çıkarma ve fişlenmeye, gözaltında ve işkencede kaybolmalara  neden olan darbecilerin isimleri yaşamımızın bir parçası olmaya devam ediyor.

Bu Ateşkesi Kimse Iskalamasın!

PKK'nin 20 Eylül 2010'a kadar 'Eylemsizlik Kararı' alarak tek yanlı ateşkes ilan etmesi, tökezleyen 'Demokratik Açılım'ı yeniden canlandırmak için iyi bir fırsat olarak görülmelidir.

AKP Hükümeti, önceki dönemin hatalarından dersler çıkararak bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güven arttırıcı adımlar beklemeden atılmalı, önlemler alınmalıdır. Referandum ve yaklaşan genel seçimler geciktirici gerekçeler olarak ileri sürülemez.

Ufuk Uras'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Bandırma'daki Bazı Çevre Sorunlarına İlişkin Verdiği Soru Önergesi

28.06.2010

Ufuk Uras
İstanbul Milletvekili

1- Bandırma ilçesinin Çalışkanlar Mahallesi’ndeki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin Sülfirik Asit Tesisleri ile Erdek İlçesi Aşağı Yapıcı Köyü’ndeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sülfirik Asit Tesislerinden halkın 40 yıldan beri süre gelen şikayetleri üzerine objektif bir değerlendirme için üniversitelerin, meslek odalarının araştırma kurumlarının;

Askeri Üslerin Kullanımında AKP'nin samimiyet testi

Askeri Üslerin Kullandırılması Hakkında Ufuk Uras'ın TBMM Genel Kurulunda Gündem Dışı Yaptığı Konuşma

23 Haziran 2010

Değerli vekiller,

Bu hafta yitirdiğimiz Sayın İlhan Selçuk'un ailesinin, yakınlarının, meslektaşlarının ve okurlarının üzüntülerini paylaşır, başsağlığı dilerim ve yine şiddetin en tehlikelisinin kanıksanmış şiddet olduğunu biliyoruz. Şiddet kurbanı bütün yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Siyaset kurumunun bir an önce adım atmasını temenni ediyorum.

PKK Silahları gömmeli, çözüm yeri Meclis'tir

Türkiye siyasetinde “yakında iyi şeyler olacak” sözüyle başlayan sürecin sonuna gelindi. ‘Açılımlar’ tatmin edici bir içeriğe ve uygulamaya kavuşmadan tıkandı. Hükümetteki tutarsızlık ve yalpalamalar bu durumu yarattı. Milliyetçi ve statükocu muhalefet ise başından beri her türlü demokratikleşmenin karşısında yer aldı.

Kürt sorunu tam çözülüyor derken, bugün gelinen nokta yeni bir çatışmanın ve toplumsal gerginliklerin eşiğidir.

MHP liderinin OHAL, sınır ötesi operasyon, idam cezası önerileri havalarda uçuşuyor.

PKK Silahları gömmeli, çözüm yeri Meclis'tir


Dedikoducu Solcu Değil Özgürlükçü Solcuyuz...

Ufuk Uras ve Çetin Soysal Anayasa Değişikliğini Tartışıyor-2

AKP'nin Tavrı Siyasal ''Burnu Büyüklüktür''!

Siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili Anayasa değişikliği maddesinin (8. Madde) yeterli oyu almayarak paketten düşmesi yeni bir durum yarattı ve değişik yorumlara konu oldu. Genel Kurul’a katılmamam ve maddeye olumlu yönde oy kullanmamam da değişik şekillerde değerlendirildi.

Anayasa değişikliğinin hazırlanması ve müzakere sürecinde AKP’nin izlediği tarzı  kabul edilemez buluyorum. Yeni bir toplumsal sözleşme çalışması bu kadar “ben yaptım oldu” üslubuyla ele alınamaz.

Meclis Konuşması: Grev ertelemelerin grevleri olanaksız hale getirdiği bilinmiyor mu?

TBMM Anayasa Değişiklik Paketi Genel Kurul Görüşmeleri 2.Tur 7.Madde Üzerinde Ufuk Uras'ın Yaptığı Konuşma

03 Nisan 2010

Sayın Başkan, değerli vekiller;

Öncelikle 3 Mayısta basın emekçilerinin Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarım. 216 sanıkla Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlamanın burukluğunu yaşamaktayız.

“Mecliste ve siyasette tutarlı olmak’ ifadesi nasıl anlatılır?” derseniz, bugün verilecek tek cevap şudur: İktidarın Anayasa değişikliklerinde yaptığı gibi davranmamakla tutarlı olunur. Neden mi?

Meclis Konuşması: İşte Taksim işte 1 Mayıs' diyenler bir tabuyu daha yıktı

TBMM Anayasa Değişiklik Paketi Genel Kurul Görüşmeleri 
2. Tur 5. Madde Üzerinde Ufuk Uras'ın Yaptığı Konuşma

02 Mayıs 2010

            Sayın Başkan, değerli vekiller; 

Ben de, bu hafta içinde yitirdiğimiz gençlerimizin yüreğimize düşürdüğü ateşle ailelerine başsağlığı, yakınlarına sabır diliyorum. Bir an önce şiddetten arınmış bir toplumu elbirliğiyle inşa etmemiz gerektiğinin altını işaret ediyorum. Odunlar dışarıdan içeri, yıldızlarsa içeriden dışarı yanıyor. O yitirdiğimiz yıldızların geleceğimizi aydınlatmasını diliyorum.

1915'te Yaşanan Acıyı PaylaşıyoruzMeclis Konuşması: AKP ve CHP siyasi barajlar kralı olarak kalmaktan çok memnun!

Sayın Başkan, değerli vekiller;

Görüyorum ki herkes demokratik bir anayasayı içtenlikle istiyor. Peki o zaman biz bu demokratik anayasayı niye gerçekleştiremiyoruz, Marslılar, uzaylılar mı engelliyor? Burada tuhaf bir durum var.

İlgili maddeye bakacak olursak, anayasa yargısı aslında hukuk devleti ve demokratik çoğulculuğun en önemli güvencesini oluşturuyor. Çünkü anayasaya uygunluk denetimi, bir devletin temel normu niteliği taşıyan anayasaya uygun davranılmasının da en güçlü teminatı oluyor. Ancak 1982 Anayasası, Anayasa Mahkemesini bir vesayet organına dönüştürmüştür. Anayasa Mahkemesinin anayasal yetkilerini aşarak hukuk literatürüne geçecek meşhur 367 kararı vermesine yol açması kolay kolay unutulabilir mi?

Meclis Konuşması: Otoriteyi kabul eden onun bir parçası olur

TBMM Genel Kurulunda Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 8'inci Maddesi Üzerinde Verdiğimiz Önerge ve Önerge Üzerinde Ufuk URAS'ın yaptığı Konuşma

06 Nisan 2010

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 8'inci Maddesi ile değiştirilen 60'ıncı madde başlığı "İlan ve reklam yerleri" ifadesinin "İlan ve reklam yerlerine ilişkin usuller" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ayla Akat Ata (Batman), Özdal Üçer (Van), Sebahat Tuncel (İstanbul), Pervin Buldan (Iğdır), Akın Birdal (Diyarbakır)

Meclis Konuşması: Yurttaşlarımızın Sahici Meseleleriyle Yüzleşmek Durumundayız

TBMM Genel Kurulunda Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Mersin Mv.Mehmet Şandır ile Tokat Mv.Reşat Doğru’nun Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi 4. Md. Üzerinde BDP Grubunun Verdiği Önerge ve Önerge Üzerinde Ufuk Uras'ın Yaptığı Konuşma

24 Mart 2010

Görüşülmekte olan 485 Sıra Sayılı Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 4. maddesinin yasa metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

Ufuk Uras (İstanbul), Akın Birdal (Diyarbakır), Osman Özçelik (Siirt), Pervin Buldan (Iğdır), Sırrı Sakık (Muş), Nuri Yaman (Muş)

Arıtman - Erdoğan İşbirliği

AK Parti'nin mızrağı yine çuvala sığmıyor. Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de çalışan Ermeni göçmenlere ilişkin ifadeleri 21. Yüzyıl tehciri anlayışıdır.

Ermeni göçmen emekçileri, sayıları kaç olursa olsun, bu ülkeden sürme tehdidi ne siyasal olarak ne de insani açıdan kabul edilemez.

Meclis Konuşması: Bir Kere Olsun Uluslararası Tarım Tekellerini Şaşırtalım!

TBMM Genel Kurulunda Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı Üzerinde 
BDP Grubu Adına Ufuk Uras'ın Yaptığı Konuşma

 17 Mart 2010

Sayın Başkan, değerli vekiller;

Sözlerime başlamadan önce ben de bir kere daha Elâzığ'da depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Nevruz Bayramı'nın bütün yurttaşlarımıza, bütün dünya haklarına barış, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum.

Meclis Konuşması: Anti-Personel Kara Mayınları ile ilgili Ottawa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe Girişinin Altıncı Yılında Gelinen Aşama

TBMM Genel Kurul’unda Anti-Personel Kara Mayınları ile ilgili Ottawa Sözleşmesi'nin Türkiye'de yürürlüğe Girişinin Altıncı Yılında Gelinen Aşamaya İlişkin Yaptığım Gündem Dışı Konuşma

2 Mart 2010

Sayın Başkan, değerli vekiller;

Gerçi konumuz kara mayınları ama demokrasinin mayınlarından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Hafta sonu, 28 Şubat postmodern postal girişiminin ertesinde; bugün, 2 Mart 94 yani DEP'li parlamenterlerimize yönelik darbenin yıl dönümünde, halkın iradesi önündeki her engele karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek isterim.

Meclis Konuşması: Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması  Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul Görüşmelerinde BDP Gurubu Adına Yaptığım Konuşma

4 Mart 2010

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Nedenleri ve çözüm yolları konusunda farklı düşüncelere sahip olsak bile Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla yüz yüze olduğu hususunda Mecliste ve toplumda bir fikir birliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnızca son bir hafta içinde yaşadıklarımız, hepimize yeterli fikri vermekte, hepimizi gereğinden fazla uyarmaktadır. Kraldan fazla kralcı davrananların nasıl duvara tosladıklarını, son askerî bilirkişi ve savcılığın açıklamaları karşısında nasıl mahcup olduklarını hep birlikte izliyoruz.