2 Aralık 2010 Perşembe

Ufuk Uras'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Bandırma'daki Bazı Çevre Sorunlarına İlişkin Verdiği Soru Önergesi

28.06.2010

Ufuk Uras
İstanbul Milletvekili

1- Bandırma ilçesinin Çalışkanlar Mahallesi’ndeki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin Sülfirik Asit Tesisleri ile Erdek İlçesi Aşağı Yapıcı Köyü’ndeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sülfirik Asit Tesislerinden halkın 40 yıldan beri süre gelen şikayetleri üzerine objektif bir değerlendirme için üniversitelerin, meslek odalarının araştırma kurumlarının;


a) Çevre Mühendisliği; Çevre kirliliğinin değerlendirilmesi
b) Ziraat Mühendisliği; Çevre kirliliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi,
c) Tıp; Kükürtdioksit gazı, asit yağmurları ve demiroksit tozunun akciğer kanserleri, astım, bronşit vb. insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri
d) Sosyoloji; Çevre kirliliğinin doğa ve toplum üzerindeki etkileri ve göç baskısı
konuları üzerine yaptıkları araştırmalar var mıdır? Yapılmadıysa yapılması planlanmakta mıdır?

2- Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin artık bir dağa dönüşen katı atıklarının ve Edincik halkını yaşamından bezdiren gaz filtre sisteminin denetimi konusunda idari olarak yapılmış işlemler nelerdir? Bu işlemlerin sonucunda işletme sahibine verilen cezalar var mıdır? Nasıl uygulanmaktadır?

3- Bölgede rüzgar santrallerinin yaygınlaşması sürmekte ve biyogaz tesisleri kurulması için bölge büyük bir potansiyel taşımakta, bölge halkı ve yerel yönetimleri termik santrallere açıkça karşı çıkmakta iken, ülkemize ve dünyamıza fazladan karbon emisyonuna yol açacak termik santral kurulmasına ilişkin taleplere hangi gerekçe ile onay verilmektedir?

4- Marmara İlçesinin Balıkesir ilinden ayrılarak Tekirdağ iline bağlanmasına ilişkin ilçe Belediye Meclislerince alınmış kararlar ve başvurulara rağmen, Ada ulaşımını kolaylaştırma gerekçesi ile binlerce zeytin ağacının katledilmesine neden olacak Erdek-Narlı çevre yolu inşaatı planlarına neden devam edilmektedir?"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder