28 Temmuz 2009 Salı

Ufuk Uras'ın Nimet Çubukçu'ya 05.06.09 Tarihinde Verdiği Soru Önergesi'ne Gelen Yanıt

Soru Önergesi için tıklayın
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/4049 21/07/2009
Konu :Soru Önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı.

İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS’ın, ‘‘Okul çeşitliliğinin azaltılmasındaki bazı uygulamalara ilişkin ’’ İlgi yazı eki 7/8420 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya geçilmesi çalışmaları çerçevesinde; 04.12.2008 tarihli ve 2008/81 numaralı Genelge ile sistem içerisinde yer alan 79 okul çeşidi 15’e indirilmiştir. Bu kapsamda Anadolu liselerinin meslek liselerine dönüştürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Diğer taraftan, aynı çalışma kapsamında Anadolu güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmak üzere ‘‘ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’’ adı altında birleştirilmiştir. 16.06.2009 tarihli ve 27260sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği’nde de yer aldığı üzere , bu okullar Anadolu Lisesi statüsündedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM:

Gereği: TBMM Başkanlığına,
Bilgi: Başbakanlığa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder