8 Haziran 2009 Pazartesi

Ufuk Uras'ın Nimet Çubukçu'ya Verdiği Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 05.06.2009

Ufuk URAS İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması amacıyla, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak geçilmek üzere 2008/81 sayılı genelge çıkararak 79 olan okul çeşidini 15’e indirmiştir.

Bu çalışma kapsamında:

1- Çeşitli alanlardaki Anadolu Liseleri (Anadolu Öğretmen Liseleri dışında), birleştirilerek Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. Ancak 19/12/2008 tarih ve 296/2916 sayılı onay ile Müstakil Anadolu İmam-Hatip Liseleri ile İmam Hatip Liseleri programını uygulayan okullar eğitim ve öğretimde, tabela ve diplomada bu işlemden istisna tutulmuştur. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

2- Müstakil Anadolu İmam-Hatip Liseleri ile İmam Hatip Liseleri için çıkarılan makam onayına neden olarak 2008/81 sayılı genelgenin 1. maddesinin f bendinde varolan tereddütler acaba, yine 1. maddenin a bendinde düzenlenen ve özel yetenek sınavıyla girilen Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile d bendinde düzenlenen Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri için oluşmamış mıdır?

3- Yıllarca yoğun emek verilerek girilen Anadolu Liseleri’nin Meslek Lisesi haline getirilmesi haksızlığını ve siyasi iktidarın bir kesim için getirdiği istisnayı adil buluyor musunuz? Bulmuyorsanız, gerekli değişikliği 2009-2010 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi düşünüyor musunuz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder