28 Temmuz 2009 Salı

Ufuk Uras'ın Hüseyin Çelik'e 25.03.09 Tarihinde Verdiği Soru Önergesi'ne Gelen Yanıt

Soru Önergesi yanıtın devamındadır...
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/3959 16/07/2009
Konu :Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :14.04.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12454 sayılı yazı.
İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS’ın, ‘‘Trakya Üniversitesinde basın açıklamasına katılan bazı öğrenciler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin ’’ İlgi yazı eki 7/7450 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3. Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 24.06.2009 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.08.05-2815-18503 sayılı yazısı eki Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün 08.06.2009 tarihli ve B.30.2.TRK.0.70.61.00/450-10462 sayılı yazısıyla;

a) 05.11.2008 tarihinde slogan atarak basın bildirisi yapan öğrenci grubu hakkında, mensubu bulundukları okulların yönetimlerinden Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun olayın yerleşke içerisinde gerçekleştiğini göz önüne alarak, ilgili öğrencileri hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca soruşturma yaptıkları,

b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmanın disiplin suçu sayıldığı,

c) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan olaya katılan öğrencinin bir ay uzaklaştırma cezası ile Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan olaya katılan öğrencinin uyarma cezası ile tecziye edildikleri, aldıkları bu cezalara karşı idari yargıya başvurdukları, Eğitim Fakültesinden olaya katılan on öğrenciden dokuzunun iki yarıyıl uzaklaştırma cezası, bir öğrencinin ise olaydan nedamet duymaması ve daha önceden disiplin cezası bulunması nedeniyle çıkarma cezası ile tecziye edildikleri, ancak bu öğrencilerin Edirne İdare Mahkemesinde açtıkları iptal davası ile işlem hakkında Mahkemece verilen "Yürütmenin Durdurulması" kararı ile eğitimlerine devam ettikleri ve haklarında her türlü telafi sınav ve sair işlemlerin tesis edildiği beyan edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM:
Gereği: TBMM Başkanlığına

Bilgi: Başbakanlığa
----------------------------------------------------------

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 25.03.2009

Ufuk URAS İstanbul Milletvekili

5 Kasım 2008 tarihinde Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Yerleşkesi’nde, 6 Kasım YÖK’ün kuruluş yıldönümü gerekçesiyle, Trakya Üniversitesi öğrencileri bir basın açıklaması düzenlemiştir.

Gerçekleştirilen bu basın açıklamasının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi yaklaşık 80 öğrencisine sözlü uyarıda bulunmuştur.

Ardından Tunca MYO’da okuyan ve basın açıklamasına katılan bazı öğrencilere soruşturma açılmıştır. Tunca MYO İdaresi tarafından bu öğrencilere 1’er ay okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir. Yine bu durumun ardından Eğitim Fakültesi’nde okuyan iki öğrenciye, 5 Kasım’da yapılmış olan basın açıklamasına öğrencileri katabilmek adına bildiri dağıttıkları ve Ahmet T. Karadeniz Yerleşkesi’nde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle, iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

Bu iddialara karşılık olarak öğrenciler Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak hukuki süreci başlatmışlardır. Bu hukuki süreç devam ederken, Eğitim Fakültesi’nde aralarında ceza alan bu iki kişinin de bulunduğu toplam 10 kişiye yukarıda sözü geçen basın açıklamasına katılmak, eşit ve parasız, bilimsel, anadilde eğitim talebinde bulunmak, Kürtçe slogan atmak gerekçeleriyle soruşturma açılmıştır. Bu öğrencilerin yaptıkları savunmaların üzerinden uzun bir süre geçmesine karşın, sonuçlar idare tarafından tebliğ edilmemiştir.

1. Fakülteler arasında yaşanan farklılıklar, fakülte yönetimlerinin hukuksuz ve keyfi davrandığının göstergesi midir? Nasıl olur da aynı eyleme katılan ve farklı fakültelerde okuyan öğrencilere farklı uygulamalar söz konusu olabilir?

2. Nasıl olur da anayasal bir hak olan basın açıklamasına katılma hakkını kullanmak (hem de hiçbir uyarıya ve olaya mahal vermeden) bir soruşturmaya konu edilebilir?

3. Nasıl olur da kendini bilim insanı olarak nitelendiren kimseler, kendi haklı ve meşru taleplerini demokratik yollardan yükselten öğrencilere bu soruşturmaları uygular ve cezaları verebilir, bu öğrencilerin gelecekleri ile bu kadar kolay oynayabilir?
7/7450 GK110

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder