2 Ocak 2011 Pazar

Hrant Dink Davası'na İlişkin AİHM'e Gönderilen Savunmayla İlgili Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 24.12.2010

Ufuk Uras
İstanbul Milletvekili

Hrant Dink davasıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine gönderdiğiniz savunmanın basına yansımasının ardından bu savunmanın "ruhunuza birçok krizden ağır geldiğini, oruçtan bile ağır geldiğim, içinize sindiremediğinizi" ifade etmiştiniz.

Yine basından takip edebildiğimiz kadarıyla, Bilgi Edinme Hakkı Kanununu çerçevesinde, bu savunmayı hazırlayan görevlinin kim olduğu ve kendisi ile ilgili bir işlem yapıp yapmadığınız sorulmuştu. Ancak yine bildiğimiz kadarıyla bu soruya yanıt vermekten özenle imtina etmiştiniz.

Soru 1- Bu görevli kimdir?

Soru 2- Kendisi ile ilgili herhangi bir yaptırım içeren (idari, cezai, maaş kesme, kınama, uyarma vb.) herhangi bir işleminiz oldu mu?

Soru 3- Eğer olmadıysa, bu durumu da, Hrant Dink'in yaşamının korunmaması, cinayetin önlenmemesi, gerçek faillerinin ortaya çıkarılmaması, etkili soruşturma yürütülmemesi, tüm bu yükümlülükleri yerine getirmekle görevli olan ve hiçbirini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin bir türlü yargılanamaması sistematiği içinde mi değerlendirmeliyiz?

Soru 4- Hükümetiniz, Hrant Dink ile ilgili bütün bir süreçte herhangi bir düzeyde ihmali olan herhangi bir görevliye herhangi bir yaptırım uygulamamak konusunda ısrarlı mıdır?

Soru 5- Kararın açıklanmasının ardından gereğinin yapılacağını ifade etmiştiniz. Bu kararın gereği sizce nedir, ne yapılmalıdır?

Soru 6- Hükümetinizin, AÎHM kararma karşı itiraz yoluna başvurmadığı göz önünde bulundurularak, kararda yapılan tespitlerle hemfikir olduğu sonucuna ulaşmak mümkün müdür? Bu kararda yer alan tespitlerle hemfikir değilseniz neden itiraz etmediniz? Kararı doğru buluyorsanız bu kararda yapılan tespitlerle ilgili olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder