9 Aralık 2009 Çarşamba

Ufuk Uras'ın Ali Babacan'a 13.10.09 Tarihinde Verdiği Soru Önergesi'ne Gelen Yanıt

soru önergesi için tıklayın

T.C
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı: B.02.0.003/13-4349
Konu: 7/10406 sayılı yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 09/11/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16658 sayılı yazınız.
İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/10406 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ‘nun yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilginize arz ederim.

Ali BABACAN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ek: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun 24/11/2009 tarihli ve 405 sayılı yazısı (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi
TBMM Başkanlığına Başkanlığa
T.C
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

Sayı: B.02.2. TMS.0.42-620-405
Konu : Soru Önergesi

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn.Ali BABACAN)

İlgi: TBMM Genel Sekreterliği, Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığının 09/11/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16658 sayılı yazısı

İlgi’de kayıtlı yazı ile, İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS tarafından Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Sayın Ali BABACAN’a tevcih edilen 7/10406 sayılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu soru önergesine ilişkin taraf olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından hazırlanan cevap metni ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.
Ahmet ERTÜRK
Başkan

Ek: Yazı ( 1 Sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SN. UFUK URAS’IN DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ALİ BABACAN’A TEVCİH ETTİĞİ 7/10406 ESAS NUMARALI SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK TASARRUFU SİGORTA FONU TARAFINDAN HAZIRLANAN CEVAP METNİ

07.03.2008 tarihinde TMSF tarafından el konulan Olay Medya Grubu’nun, 08.10.2008 tarihindeki ilk ihalede satışı gerçekleştirilememiş; ikinci ihale tarihi olarak da 14.10.2009 tarihi belirlenmiştir. İhalenin düzenleneceği tarihe 20 gün kala 23.09.2009 tarihinde Olay Medya Grubu personeli olan 12 kişinin iş akitleri, TMSF’nin atadığı yöneticiler tarafından fesh edilmiştir. Daha sonra bu kişilerden 3’ünün işe iadesi sağlanmıştır.

SORU 1: Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş.’de çalışan 8 kişi ile Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.’den 1 kişinin iş akitlerinin feshedilme gerekçesi nedir?

SORU 2: Ramazan Bayramı öncesinde kurum tarafından dağıtılan hediye paketini kabul etmeyen personelin işten çıkartıldığı doğru mudur? Eğer böyle ise bu gerekçe İş Kanunu’nun hangi maddesine dayandırılmıştır?

SORU 3: İhale öncesi işten çıkartılan personelin tazminat hakları ve alacakları TMSF tarafından mı ödenecektir?

SORU 4: Olay Medya Grubu’na TMSF tarafından el konulduğu gün kurumda kaç personel çalışmaktaydı? Olay Medya Grubu’na TMSF tarafından el konulmasından sonra kaç personel işten çıkartılmıştır? İşten çıkartılan personelin tazminatları hangi kurum tarafından ödenmiştir?

SORU 5:07.03.2008 tarihinden 23.09.2009 tarihine kadar Olay Medya Grubu kadrosuna kaç personel alınmıştır?

SORU 6: Olay Medya Grubu’na atanan TMSF yöneticilerinin kuruma toplam maliyeti (maaş, ulaşım giderleri, konaklama giderleri vb.) nedir?

Olay Medya Grubu’nda taşeron firmalardan hizmet alımı (güvenlik, temizlik, internet hizmetleri vb.) yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise firma seçimi hangi kriterlere göre gerçekleştirmektedir? Satın alınan hizmetlerin kurum içinde mevcut personelle sağlanması mümkün değil midir?

CEVAP 1,2,3,4,5,6: Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ile Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş firmalarının yönetim ve denetimi Kurumumuzda olmakla birlikte bahse konu şirketler Fondan bağımsız tüzel kişiliğe ve karar organlarına sahiptir. Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ile Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş’nin günlük yönetimleri ile yayın politikaları konusunda Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder