18 Eylül 2009 Cuma

Ufuk Uras'in Vecdi Gönül'e Füze Alımları İle İlgili Verdiği Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın, Milli Savunma Bakanı Sayın M. Vecdi GÖNÜL tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim.
18.09.2009

Ufuk URAS
İstanbul Milletvekili

Füze alımları gündemde. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'den füzesavar ‘patriot’ füzeleri satın alacağına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaparak, ihale açıldığını, Çin ve Rusya'dan birer, ABD'den iki firmaya çağrı yapıldığını doğrulamıştı.

TSK’nın hareket yeteneğini ve silah altyapısını güçlendirme stratejisi ile, bölgedeki enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye bölgesel güvenlik gücü olarak görev biçilmesi gerçeği atbaşı gidiyor. Enerji akışının bir tarafında ABD ve AB gibi merkez ülkeleri, diğer tarafında ise bölge ülkeleri var. Türkiye ise bir tür aracı konumunda.

Bu nedenle Türkiye'nin bölgesel güç olması hedefi, silah alımlarını genel bir stratejinin parçası haline getiriyor. Genelkurmay üst kadrolarının, bölgenin hem enerji nakli hem de dünya ticareti açısından ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken açıklamaları da bu stratejinin bir parçası olsa gerek.

Bu strateji halkın büyük çoğunluğu için yeni yükler getirecektir. Sadece Türkiye değil, bütün bölge halkları için bir tehdit anlamına gelecek silahlanmaya ayrılan bu devasa kaynaklar, halkın kaynaklarından kesilmesi anlamına geliyor. Yani kaynakların eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe, teknolojik araştırma-geliştirmeye, ekolojik sorunlara, kısacası insani ihtiyaçlara değil, silahlanmaya ve silah şirketlerine yönlendirilmesi gerçekleşiyor.

SORULAR:

1. Akdeniz'i, Ortadoğu’yu ve Kafkaslar'ı içine alan, bu bölgedeki enerjiyi merkeze aktarmayı öngören uluslararası bir strateji işliyor. TSK’nın da bu hedefe kilitlenmiş olduğu görülüyor. ‘Güçlü ordu, güçlü Türkiye’ şiarı bu nedenle mi yükseltiliyor?

2. Türkiye, geçtiğimiz yıl silahlanmaya yaklaşık 13 milyar dolar harcadı. Kaynakların silah sanayisine aktarılmasıyla, üretimini arttıramayan bu ülkede maliyet halka çıkmıyor mu? Bu, daha az ücret, daha az taban fiyat, daha az sosyal hizmet, sağlık, eğitim demek değil midir?

3. Balistik füzelere karşı savunma yapma gereği nereden doğmuştur? Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki tehdit algılaması nedir?

4. Söz konusu sistemlerin Türkiye'ye yerleştirilmesi ile ABD'nin Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı projesinden geri adım atması arasında bir ilişki var mıdır?

5. Bu sistemlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti ne olacaktır? Bu maliyet nasıl karşılanacaktır?

6. Bu sistemlerin finansmanında NATO ve/veya AB ve/veya ABD fonları/kredileri/hibesi kullanılacak mıdır? Bu durumda bu sistemler üzerinde TSK'nın denetim ve kontrol hakları sınırlanacak mıdır? Bu sistemlerin ulusal siyasi ve askeri irade dışında, örneğin NATO veya İncirlik’te olduğu gibi ABD inisiyatifiyle kullanılması olasılığı var mıdır?

7. İhale sürecine hangi şirketler davet edilmiş, bu davete hangileri icabet etmiştir veya etmeyi planladığını açıklamıştır?

8. Rusya Başbakanı Putin'in ziyareti sırasında S-300 veya S-400 füzelerinin alımı konusunda bir pazarlık yapılmış mıdır? Enerji nakli ile silah sistemleri tedariki arasında bir ilişki kurulmuş mudur?

9. Tek kalemde büyük bir rakama ulaşacak bu alım, Türkiye'nin dış siyasetinde bir değişiklik yaratacak mıdır? Bu konuların Meclis’te tartışılması planlanmakta mıdır?

10. Ulusal savunma sanayi bu alımdan bir pay alacak mıdır? Belli iş paketlerinin Türkiye'de yerli olarak üretilmesi söz konusu mudur? Öyleyse, hangileridir ve hangi firma gruplarını etkileyecektir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder