23 Eylül 2009 Çarşamba

Ufuk Uras'ın İçişleri Bakanı ATALAY'a Akfırat Belediyesi'yle İlgili Verdigi Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
23.09.2009

Ufuk URAS
İstanbul Milletvekili

İstanbul’da yayınlanan ÇAĞDAŞ TUZLA GAZETESİ 27 Şubat 2009 günlü sayısında Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın yakınları olduğu iddia edilen, Osman Maviyıldız, Ömer Faruk Maviyıldız ve Mustafa Kuzgun’a ait Tuzla Akfırat Beldesi Tepeören 775 parseldeki Saray Çiftliği’nin İski Ömerli Barajı koruma havza sınırları içerisinde, dere mutlak koruma alanında, ve kaçak olduğunu haber konusu yapmıştır.

Haberde, 775 parsel de bulunan Saray Çiftliği’nde yapılan kaçak binalara ilişkin, 19.09.2008 tarihinde yapı tatil tutanağı tutularak mühürlendiği, 16.12 2008 ve 105 sayılı Encümen kararıyla yıkım kararı verildiği, para cezası uygulandığı ve Tuzla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir.

Aynı gazetenin,11.Eylül.2009 günlü internet sitesinde ve takip eden günlerdeki ulusal gazetelerin haberlerinde,775 parsele ilişkin tüm resmi yazışmaların parselde hisse sahibi olmayan Mehmet Kuzgun adına yapıldığı ve adı geçen şahıs hakkında Tuzla Asliye Ceza Mahkemesi’nde imar kirliliğine neden olmak suçundan dava açıldığı, böylece yargının yanıltılarak by pass edilmeye çalışıldığı iddiası yer almıştır.

Yine aynı gazetenin 18.Eylül.2009 günlü internet sitesinde ve bazı ulusal gazetelerde, 775 parseldeki Saray Çiftliğine ait kaçak binalar hakkında Akfırat Belediyesi’nin yıkım kararı olmasına rağmen, yıkımın hiç yapılmadığı,resmi tutanaklar hazırlayarak kaçak binaların yıkılmış gibi gösterildiği ve binaların bugünkü bitmiş hali fotoğraflarla haber konusu yapılmıştır. Bu bağlamda,

1. Adı geçen işletmenin ruhsatı var mıdır? Varsa, hangi kurum tarafından, hangi tarihte, kimler tarafından verilmiştir? Ruhsat kimlerin üzerinedir?

2. 775 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Akfırat Belediyesinin. tüm resmi yazışmalarına, mühürlemeye, suç duyurusuna, ve açılan davaya muhatap olan Mehmet Kuzgun bu parsele hissedar mıdır? Değilse, resmi yazışmaları bu kişiyi muhatap alarak yapan ve yargıyı yanıltanlar hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

3. Yıkımının yapıldığı iddia edilen 775 parseldeki kaçak binaların bugün hala varlığını sürdürdüğü fotoğraflarla basında yer almıştır. Bu binaların yıkılması için hangi yasal girişimlerde bulunacaksınız?

4. Binaların sanki yıkımı yapılmış gibi gösteren resmi tutanaklar tutarak kamuoyunu yanıltan belediye görevlileri hakkında hangi yasal işlemleri başlatacaksınız?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder