8 Mayıs 2009 Cuma

Ufuk Uras'ın Koruculuk Sistemi ile İlgili Verdiği Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.05.2009

Ufuk URAS İstanbul Milletvekili

Mardin’in Bilge köyünde yaşanmış olan insanlık dışı katliam bir kez daha göstermiştir ki, köy koruculuğu sistemi, uzun yıllardır kanayan bir yaradır. Yaratılmış olan sorunlar bir türlü kontrol altına alınamamakta, demokratik hukuk devleti işleyişi tesis edilememekte, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde adeta dukalıklar varlığını sürdürmektedir.

Geçmiş yıllarda pek çok hukuk dışı ve keyfi uygulamaya girişerek insan hakları ihlali yapan köy korucuları, bölgede genel nüfusa ve özellikle kadınlara yönelik yaygın olarak suç işlemeye devam etmekte, köylere geri dönüşün önünde de önemli bir engel oluşturmaktadır.

Türkiye, AB’ye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler Özel Temsilcisi’ne verdiği, koruculuk sistemini kısa vadede kaldırma taahhüdünü yerine getirme konusunda herhangi bir adım atmamaktadır. Gönüllü ve geçici koruculuk yapmış ve yapmakta olan kişilerin silahsızlandırması için herhangi bir girişimde bulunulmamaktadır. Bu kişilerin eğitim, güvenlik, köylerin yeniden inşası ve ormancılık gibi hassas alanların dışındaki sektörlerde istihdamı ile sosyal ve psikolojik rehabilitasyonunun sağlanması yönünde de herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

Koruculuğun tasfiye edilmesi ve köyünü terk etmek zorunda kalmış veya bırakılmış vatandaşların köylerine geri dönüşlerinin ve bildikleri alanlarda üretime yeniden katılmalarının sağlanması gereği konusunda bölge insanlarında görüş birliği bulunmaktadır. Ancak engellerin bir nedeni, korucuların bazı bölgelerde boşaltılmış köylerde işgal ettikleri arazi, bağ ve bahçeleri yıllardan beri kullanmakta olmalarıdır. Bunlara dayanarak;

1. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde kaç köy korucusu bulunmaktadır?

2. Mevcut köy korucularına aylık ve toplam ne kadar maaş ödenmektedir? Maaşlar tek tek koruculara mı, yoksa aslında korucubaşı sıfatıyla bilinen ağalara topluca mı ödenmektedir?

3. Köy korucuları hangi adi suçlara karışmışlardır? Hangi suçlardan, kaç kişi yargılanmıştır? Köy korucuları arasında kaçakçılık, esrar-eroin ticareti gibi suçlardan kaç kişi yargılanmıştır?

4- Bugün veya yakın geçmişte köylerinde koruculuk sistemi olan, ailelerinde veya hısım/akrabaları arasında korucu bulunan milletvekilleri kimlerdir, bunlar hangi partilere mensuptur?

5.Koruculuğu kabul etmediği için idare tarafından kötü muameleye maruz kaldığını ileri sürerek adli makamlara başvuran kişi ve köyler olmuş mudur? Olmuş ise sonuçları nedir? Bu nedenle köylerini terk edip aileler ve topluca köyler var mıdır? Var ise bugün mülklerinin durumu nedir?

6. Köy korucularına dağıtılmış kaç silah bulunmaktadır? Ellerindeki mühimmat miktarı nedir? Bu silahlarla işlenmiş olan suçların kapsamı nedir?

7. Köylerini terk etmek zorundan kalanların malları ve evleri resmen korucu ailelerine dağıtılmış mıdır? Korucu aileleri bu topraklarda üretim yapmakta mıdır?

8. Koruculuğun tasfiyesi ve korucuların silahsızlandırılması ile ilgili herhangi bir çalışma var mıdır?

9. Gönüllü ve geçici köy korucularına dönük sosyal ve psikolojik rehabilitasyon projeleri hazırlanmış mıdır? Korucuların kişisel güvenlik ve istihdamları açısından geleceklerinin planlanması için projeler geliştirilmiş midir?

10. Türkiye, AB’ye ve BM’ye verdiği, koruculuk sistemini kısa vadede kaldırma taahhüdünü yerine getirme konusunda neden herhangi bir adım atmamaktadır?

11. Bu taahhüt yerine getirilmediği gibi, Mayıs 2007’de Köy Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle hükümete 60.000’e kadar yeni korucu alımı yapma yetkisi verilmiş midir?

12. Bölgede yeni korucu kadroları açılmak istendiğine dair bir çalışma var mıdır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder